Εταιρική Παρουσίαση Diverib

Ένας από τους αμέτρητους λόγους που η δουλειά μας είναι από τις πιο όμορφες και δημιουργικές, είναι γιατί πολλές φορές δεν θεωρείται δουλειά αλλά εμπειρία. Όπως ακριβώς και στη συγκεκριμένη περίπτωση που κληθήκαμε να καταγράψουμε στιγμές δράσης των σκαφών για την εταιρική παρουσίαση της Diverib.  Η ταχύτητα, η αλμύρα, ο άνεμος και η “ανάγκη” για την καταγραφή του ιδανικού καρέ , είναι στοιχεία που αποτελούν τη λεπτή γραμμή μεταξύ του απρόβλεπτου στοιχείου και της ολοκλήρωσης της δουλειάς που μετατρέπει κάθε κλικ σε εμπειρία